صفحه ۷۵

که احداث بنا بر قبور شریف اهل بیت (ع) نوعی از اظهار محبت و دوستی نسبت به آن بزرگواران می‎باشد.

و شکی نیست که ساختن بنا بر روی قبور، یک سنتی است که در همه ملتها و امتها رایج و دائر می‎باشد، و همگی آن را نوعی از تکریم و احترام گذاشتن به صاحبان قبور می‎دانند، مخصوصا اگر صاحب قبر از شخصیتها و بزرگان مردم باشد.

علاوه بر آن، هنگام آمدن اسلام، بناها و قبه هایی بر روی قبور بعضی از پیامبران و اولیاء وجود داشت و مسلمانان به هنگام فتوحات اسلامی متعرض آنها نشدند و آنها را خراب نکردند.

از جمله آنها قبر حضرت داود(ع) و حضرت موسی (ع) در بیت المقدس است. و نیز قبور حضرت ابراهیم (ع)، و اولاد او(ع) حضرات اسحاق، یعقوب و یوسف (ع) می‎باشد که در مصر بود و حضرت موسی (ع) به دستور خداوند اجساد مطهر آنان را به بیت المقدس منتقل نمود که قبور آنان همچنان موجود است و بر روی آنها بناها و نشانه های محکمی ساخته شده و خلفا و مسلمانان آنها را تأیید نموده و در آن بناها نماز خواندند.

ناوبری کتاب