صفحه ۷۲

لکم من شعائرالله)سوره حج، آیه 36. "و قربانی را برای شما از شعائر الهی قرار دادیم". همچنین به مزدلفه "مشعر" می‎گویند و مناسک حج را "شعائر" قلمداد می‎کنند، از آن جهت که همگی نشانه ها و علامات توحید و دین حنیف می‎باشند.

شکی نیست که پیامبران و اولیای الهی: از بزرگترین و بارزترین علامات دین خداوند هستند. پس پیامبراکرم (ص) و عترت او(ع) نیز از علامات و معالم اسلام و جزو شعائر این دین حنیف هستند؛ و طبعا تجلیل و تعظیم آنان تعظیم خداوند و دین او و نیز نشانه تقوای قلوب خواهد بود. و همچنین حفظ آثار آن بزرگواران و صیانت قبور شریفه آنان از تخریب و از بین رفتن، نوعی از تعظیم شعائر خداوند می‎باشد.

ب - این فتوا مخالف آیه شریفه ای است که مربوط به احداث بنا بر روی قبور اصحاب کهف می‎باشد: (... قال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیهم مسجدا)سوره کهف، آیه 21. "آنان که بر امر خود غالب شدند گفتند: ما بر روی (قبور) آنان مسجدی بنا می‎کنیم".

در تفاسیر و تواریخ آمده است: پس از انتشار خبر اصحاب کهف بین مردم و پس از سقوط حاکمیت شرک

ناوبری کتاب