صفحه ۷۱

اماکن مقدسه برای غیرخدا عبادت می‎کند و برای غیر او نماز و سجده انجام می‎دهد، و نیز هیچ دعاکننده ای در مسجدالنبی (ص) که به ضریح و قبر مطهر پیامبراکرم (ص) متوسل می‎شود معتقد نیست که پیامبر(ص) را می‎پرستد و برای او عبادت می‎کند؛ پس از همه اینها می‎گوییم: این فتوا از چند جهت سخیف و باطل است:

الف - این که ساختن بنا بر روی قبور اولیای الهی تعظیم شعائر خداوند و مصداق این آیه شریفه می‎باشد: (و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب)سوره حج، آیه 32. "هر کس شعائر الهی را تعظیم نماید همانا نشانه تقوای قلوب می‎باشد". زیرا مراد از "شعائرالله" هر چیزی است که علامت و نشانه دین خداوند باشد، و از همین جهت مفسرین گفته اند: "شعائرالله" در آیه شریفه به معنای معالم و نشانه های دین خداست.مجمع البیان، ج 4، ص 83، چاپ صیدا. به همین مناسبت قرآن، صفا و مروه و حیوانی را که برای قربانی برده می‎شود شعائر الهی نام نهاده و می‎گوید: (ان الصفا و المروة من شعائر الله)سوره بقره، آیه 158. "همانا صفا و مروه از شعائر الهی است". و نیز می‎فرماید: (والبدن جعلناها

ناوبری کتاب