صفحه ۷۰

یا عجبا از این که توسل به قبر و ضریح مقدس پیامبر(ص) و عترت آن حضرت شرک و ارتداد است، درحالی که توسل به قبر و ضریح ابوحنیفه منقبت و عبادت می‎باشد؟!

آیا اماکن مقدسه شیعه مراکز شرک و بت پرستی است ؟

5 - اخیرا شیخ مذکور - به پیروی از اسلاف وهابی خود - فتوایی داده است مبنی بر وجوب تخریب اماکن مقدسه شیعه، به توهم و ادعای اینکه این اماکن، مراکز شرک و بت پرستی است.

پس از چشم پوشی از این که این فتوا در جهت تحقق اهداف دشمنان اسلام و مسلمین می‎باشد، دشمنانی که همچنان اصرار دارند به هر وسیله ای اختلاف بین شیعه و سنی را تشدید نمایند، و پس از چشم پوشی از این که چگونه ساختن ضریح برای ابوحنیفه و امثال او و توسل به قبر آنها شرک و حرام نمی باشد؟! و نیز چشم پوشی از این که شیعه در طول تاریخ پیوسته به توحید خداوند از تمام جهات معتقد بوده و در اماکن مقدسه خود، فقط خدا را عبادت می‎کنند، و هرگز بر قلب یک نفر از شیعیان خطور نکرده است که او در این

ناوبری کتاب