صفحه ۶۹

یادآوری می‎شود: اکثر مصادر اهل سنت این روایت را نقل کرده اند.

شما ملاحظه کنید عمر به عباس عموی پیامبر(ص) متوسل می‎شود و مردم را امر می‎کند که به عباس متوسل شوند، و او را وسیله تقرب به خداوند قرار دهند. جای تعجب است که توسل به عموی پیامبر(ص) جایز و حتی مورد تحسین و ترغیب قرار می‎گیرد اما توسل به قبر پیامبر(ص) یا قبور عترت آن حضرت شرک و حرام تلقی می‎شود؟!.

4 - توسل شافعی به قبر ابوحنیفه

محقق امینی در کتاب شریف "الغدیر" از ابن حجر یکی از علمای معروف اهل سنت نقل می‎کند که در کتاب خودش: "الخیرات الحسان" در فصل بیست و پنجم در رابطه با مناقب و فضائل ابی حنیفه می‎گوید: امام شافعی در زمانی که در بغداد بود کرارا به قبر ابوحنیفه و ضریح او متوسل می‎شد و به زیارت قبر او می‎رفت و سلام می‎کرد و به وسیله آن برای برآمدن حاجاتش به خداوند متقرب می‎شد.الغدیر، ج 5، ص 194.

ناوبری کتاب