صفحه ۶۵

و در طلب مغفرت و خواندن پیامبر فرقی بین زمان حیات و مرگ آن حضرت نمی باشد، زیرا پیامبر(ص) و صدیقین و شهدا نزد خداوند زنده هستند و به آنان رزق داده می‎شود، و سلام و دعای ما را می‎شنوند. شهید اول می‎گوید: ابوداود در سنن خود نقل کرده است که پیامبر(ص) فرمود: "هیچ کس نیست که بر من سلام کند مگر این که خداوند روح مرا بر من برمی گرداند تا پاسخ سلام او را بدهم." و اصحاب و تابعین نیز پیوسته چنین بودند که هرگاه داخل مسجد النبی می‎شدند بر آن حضرت سلام می‎کردند.الذکری، چاپ قدیم، ص 154.

موارد توسل در کتب اهل سنت

موارد زیادی از توسل به پیامبراکرم (ص) یا قبر آن حضرت و یا غیر پیامبر در کتابهای اهل سنت ذکر شده است.

1 - توسل به پیامبر(ص)

ترمذی از عثمان بن حنیف نقل کرده است مردی که به بینائی چشم او آسیب وارد شده بود نزد پیامبر(ص) آمد و گفت: دعا کن و از خدا بخواه مرا عافیت دهد.

ناوبری کتاب