صفحه ۶۳

رسول الله توجیه و تأیید نماییم، با آن که خداوند صریحا به همسران پیامبر دستور داده بود که در خانه های خود بنشینید: (و قرن فی بیوتکن)؟!سوره احزاب، آیه 33.

حقیقت توسل و طلب شفاعت از پیامبر و عترت:

4 - توسل و استغاثه به حضرت امیر(ع) و طلب حاجت از آن حضرت اگر به معنا و در شکل توجه به غیرخداوند و طلب حاجت از او باشد، امری است باطل و حرام؛ اما اگر به عنوان وسیله قرار دادن آن بزرگوار نزد خداوند و تضرع به درگاه او برای برآمدن حاجت باشد امری است صحیح و مورد ترغیب شرع، زیرا مشمول آیاتی نیست که بر نهی از خواندن غیرخداوند دلالت می‎کند. این آیات یا مربوط به کسانی است که به الوهیت غیر خداوند اعتقاد دارند، چنان که شأن نزول آنها نیز چنین است؛ و یا مربوط به کسانی است که معتقدند غیرخداوند که مورد دعا قرار می‎گیرند مستقلا در عالم هستی تصرف می‎کنند. و شیعیان که در اماکنی همچون عرفات و در حال طواف

ناوبری کتاب