صفحه ۶۱

و نجات هستند". آنگاه ابوبکر صدیق گفت: یا رسول الله مگر ما برادران آنها نیستیم ؟ ما نیز نظیر آنان اسلام آوردیم و مثل آنان جهاد کردیم؛ سپس پیامبر(ص) فرمود: "بله ولی نمی دانم چه کارهایی بعد از من انجام می‎دهید". در این هنگام ابوبکر به طور مستمر و پی در پی گریه کرد و اظهار داشت یا رسول الله آیا بعد از تو ما زنده ایم ؟!".

پس هنگامی که پیامبراکرم (ص) حاضر نشدند بر حقانیت و رستگاری ابوبکر پس از رحلت خویش شهادت دهند شما و ما چگونه می‎توانیم چنین شهادتی بدهیم ؟!

ملاک حقیقی برای صحابی بودن

ملاک حقانیت، تداوم مقاومت نسبت به مواضع اصولی مورد بیعت می‎باشد. صرف این که کسی روزگاری از اصحاب پیامبر بود و با آن حضرت بیعت کرده در شهادت بر حقانیت او کافی نیست. آنچه ملاک است ایستادگی و مقاومت اوست بر مواضع اولیه خود که در زمان پیامبر با آن حضرت بیعت کرده است. شما ملاحظه کنید خداوند متعال در سوره فتح با کسانی که بیعت خود را نادیده گرفتند و از مواضع اصولی و اولیه خود عدول نمودند چگونه با شدت و عتاب برخورد می‎کند:

ناوبری کتاب