صفحه ۵۹

و من گمان نمی کنم هیچ مسلمان با انصافی جرأت کند و حاضر شود فقهای اربعه اهل سنت را در علوم و فضائل بر ائمه شیعه که از عترت طاهره پیامبرند ترجیح دهد؛ ولی تاریخ شاهد است که سیاست امویین و عباسیین در حق عترت پیامبر، کرد آنچه را کرد؛ و تو از سیاست چه می‎دانی "و ما ادریک ما السیاسة ؟!".

شکایت رسول اکرم (ص) از بعضی اصحاب خود

3 - بر اساس صریح قرآن و سنت پیامبر بعضی از صحابه رسول الله مورد سؤال و اشکال می‎باشند، پس ما چگونه می‎توانیم تمام صحابه پیامبر را بعد از رحلت آن حضرت تقدیس و مدح نماییم ؟ به آیه 144 سوره آل عمران توجه فرمایید:

(و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ؟)

یعنی: "محمد(ص) نیست مگر پیامبری که پیش از او نیز پیامبرانی بوده اند، پس آیا اگر او از دنیا رفت یا کشته شد شما به عقب برخواهید گشت ؟"

و در کتاب صحیح بخاری صحیح بخاری، ج 3، ص 127، در تفسیر سوره مائده. به سند خود از

ناوبری کتاب