صفحه ۵۸

لزوم عمل به آنهاست، پس در حقیقت پیامبر(ص) به امت خود وصیت کرده است که باید به گفتار و روایات عترت او عمل شود؛ و آیا آن حضرت چنین وصیت و دستوری را در مورد فتاوا و اقوال فقهای اربعه - که پیشوایان مذاهب اربعه هستند - داشته است ؟ در صورتی که آنان در قرن دوم هجری زندگی می‎کرده اند و هرگز پیامبر را ندیده اند، پس چه شده است شیعه که اقوال و سنت عترت طاهره را پس از قرآن کریم اخذ و مورد تمسک و عمل قرار داده است کافر است ولی آنهایی که بر خلاف دستور صریح پیامبر اسلام به عترت او پشت کردند و به آنان تمسک نکردند مسلمان مخلص هستند؟!

چهار: حضرت امیر(ع) در خطبه دوم نهج البلاغه در مورد عترت پیامبراکرم (ص) چنین فرموده است:

"هیچ کس از این امت را نباید با آل محمد(ص) مقایسه نمود و هیچ گاه قدر و منزلت کسانی را که از نعمت آنان بهره مند می‎شوند نباید با آنان مساوی دانست، همانا آنان اساس دین و پایه های یقین و معرفتند، هر کس از مسیر آنان جلوتر رفت باید به سمت آنان برگردد و هر کس از آنان عقب افتاد باید خود را به آنان برساند، از خصائص و ویژگیهای آنان همانا حق ولایت و امامت و داشتن وراثت پیامبر و وصیت آن بزرگوار در حق آنان می‎باشد".

ناوبری کتاب