صفحه ۵۶

کتب اهل سنت و وصایای رسول اکرم (ص) درباره علی (ع) و عترت (ع)

2 - در اینجا نمونه هایی از سفارشات و تأکیدات پیامبراکرم (ص) را در مورد حضرت امیر(ع) و عترت طاهرین (ع) که در مناسبتهای مختلف ایراد فرموده اند، یادآور می‎شوم:

یک : در خبر عمران بن الحصین از پیامبراکرم (ص) آمده است که آن حضرت فرمود: "شما از علی چه می‎خواهید؟ شما از علی چه می‎خواهید؟ شما از علی چه می‎خواهید؟ همانا علی از من است و من از علی، و اوست ولی و سرپرست هر مؤمنی بعد از من".سنن ترمذی، باب مناقب علی بن ابیطالب، ج 5، ص 296، حدیث 3796. از تأمل در کلمه "من بعدی" غفلت نشود [که ولی در اینجا به معنای فقط دوستی با علی (ع) نیست، بلکه مقصود اشاره به مقام امامت و ولایت آن حضرت بعد از پیامبر است، زیرا دوستی با علی (ع) مخصوص زمان پس از رحلت پیامبر نمی باشد].

دو: در جریان انذار عشیره و فامیل نزدیک پیامبر

ناوبری کتاب