صفحه ۵۳

خود را متوجه کسانی سازد که بر خلاف دستور صریح قرآن کریم، یهود و نصاری را دوست و هم پیمان خود قرار داده و کشورهای اسلامی را زیر سلطه کفار و اجانب در آورده اند، حملات ظالمانه خود را متوجه شیعیان مظلوم کرده که به منظور عمل به حدیث شریف ثقلین همواره پیروان و دوستداران عترت طاهره پیامبراکرم (ص) می‎باشند. اینجانب درصدد رد و بحث نسبت به اتهاماتی که نامبرده بر شیعه امامیه - که با تمام وجود موحد خالص و مؤمن به اسلام و قرآن کریم و پیامبراکرم (ص) و عترت طاهرین: می‎باشند - وارد کرده، نیستم؛ زیرا اتهامات ذکر شده را علمای بزرگوار شیعه رضوان الله تعالی علیهم کرارا و به طور مشروح و مستدل در کتابهای شریف و تألیفات گرانبهای خود رد کرده و جوابهای قانع کننده داده اند، شکرالله سعیهم.

آنچه اکنون درصدد آن هستم تنها تسلیت و اظهار همدردی با شیعیان مظلوم حجاز و منطقه شرقی است که فعلا گرفتار کسانی شده اند که خود را به اسلام منسوب نموده و اسلام و علوم آن را در مقاصد استعماری خود درآورده و در پناه حکومت سعودی به ایجاد تفرقه و شکاف در صفوف مسلمانان اشتغال دارند.

ناوبری کتاب