صفحه ۸۹

پیامبر خدا(ص) آنها را در اختیار گرفت و معاندان را از آن دور ساخت، مگر آنچه در دست شیعیان ماست، که وی آنچه در دست آنان است را به آنان می‎بخشد و زمین را در دست آنان واگذارد.

این روایت را [در وسایل ] از شیخ نیز به سند خود، از حسن بن محبوب روایت کرده است.مختصر النافع 259/.

این روایت صحیحه است. و ابوخالد کابلی [در زنجیره سند روایت ] که نام آن "کنکر" و برخی گفته اند "وردان" است از اصحاب امام سجاد و امام باقر(ع) می‎باشد.

از این روایت امور زیر استفاده می‎شود:

1 - اینکه زمینها همه از آن امام است به عنوان اینکه امام است، یعنی ولایت بر آنها دارد و همه در اختیار اوست.

2 - اینکه هر مسلمانی می‎تواند آنها را احیا کند.

3 - اینکه هر کسی آنها را احیا کرد باید خراج آن را به امام از اهلبیت بپرازد، یعنی به هر کسی که حق امامت دارد [و حکومتش مشروع است ] نه هر که مدعی آن است و به ستم جامه خلافت را به تن کرده است، و لازمه آن این است که آباد کننده مالک رقبه زمین نمی شود، بلکه تنها احق و اولی از دیگران است.

4 - اینکه حق احیا کننده تا هنگامی که توجه به زمین دارد و در احیاء آن می‎کوشد محفوظ است، ولی اگر به طور کلی از آن دست کشید یا ویران شد و آثار آبادی از آن از

ناوبری کتاب