صفحه ۷۹

مهلت آباد کردن آن در گفتار عمر آمده است که او سه سال را برای آن قرار داد.خراج 65/.

13 - باز در همان کتاب به سند خود، از حارث بن بلال مزنی، از پدرش آمده است: که پیامبر خدا(ص) سرزمین "عقیق" را به وی واگذار کرد. گفت: چون زمان عمر شد، به بلال گفت: پیامبر خدا(ص) آن را به تو واگذار نکرد تا آن را سنگچین کرده از مردم دریغ داری، این را در اختیار تو قرار داد تا در آن کار کنی، آنچه را توان آباد کردنش را داری بردار و بقیه را برگردان.سنن بیهقی ‏148/6.

به نظر می‎رسد نظر عمر در زمان خود و پس از آن مورد عمل واقع می‎شده، و اگر این بر خلاف حکم خدا بود از سوی ائمه ما علیهم السلام مخالفت آشکاری با آن صورت می‎گرفت، همانگونه که درسایر بدعت ها اینگونه بوده است، و چنین چیزی نقل نشده است، بلکه خلاف آن در خبر یونس، از امام صادق (ع) رسیده است [که پیش از این خوانده شد].

بله، ممکن است محدود کردن به سه سال یک حکم حکومتی بوده، پس نمی توان در همه زمانها و مکانها بدان استناد کرد؛ و این مطلبی است در خور توجه.

ناوبری کتاب