صفحه ۵۳۵

( بسمه تعالی)
فهرست کتابهای منتشر شده فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری
کتابهای فارسی:

1 - درسهایی از نهج البلاغه (3 جلد)11500 تومان

2 - خطبه حضرت فاطمه زهرا 30003 تومان

3 - از آغاز تا انجام (در گفتگوی دو دانشجو)1500 تومان

4 - اسلام دین فطرت 3000 تومان

5 - موعود ادیان 1500 تومان

6 - مبانی فقهی حکومت اسلامی (8 جلد)25000 تومان

جلد اول: دولت و حکومت 2500 تومان

جلد دوم: امامت و رهبری 2500 تومان

جلد سوم: قوای سه گانه، امر به معروف، حسبه و تعزیرات 3000 تومان

جلد چهارم: احکام و آداب اداره زندانها و استخبارات 2500 تومان

جلد پنجم: احتکار، سیاست خارجی، قوای نظامی و اخلاق کارگزاران حکومت اسلامی 2500 تومان

جلد ششم: منابع مالی حکومت اسلامی 3000 تومان

جلد هفتم: منابع مالی حکومت اسلامی، فئ، انفال 4500 تومان

جلد هشتم: احیاء موات، مالیات، پیوست ها، فهارس 4500 تومان

7 - رساله توضیح المسائل 2000 تومان

8 - رساله استفتائات (2 جلد)4000 تومان

9 - رساله حقوق 500 تومان

10 - احکام پزشکی 1500 تومان

11 - احکام و مناسک حج 1000 تومان

12 - احکام عمره مفرده (نایاب)

13 - معارف و احکام نوجوان 1500 تومان

14 - معارف و احکام بانوان 2000 تومان

15 - استفتائات مسائل ضمان (نایاب)

ناوبری کتاب