صفحه ۴۲۰

رسول خدا(ص) روایت شده که فرمود: زمانی بیاید که مردم آنچنان از علماء بگریزند که گوسفند از گرگ گریزد، در آن هنگام خداوند آنها را به سه بلا دچار سازد: 1. آنکه برکت را از اموالشان بر دارد 2. سلطانی ستمگر بر آنها مسلط سازد 3. بی ایمان از دینا بروند

(معارف و معاریف، ج 4، ص 34 و ج 5، ص 482)

دیوان عالی: عالیترین مرجع قضائی ایران که مقر آن در تهران و دارای شعب مختلف است که به دعاوی حقوقی، جزائی، استخدامی رسیدگی می‎کند. مهمترین وظیفه آن رسیدگی به شکایت از احکام دادگاههای استیناف و احکامی است که به مرحله قطعیت رسیده است در این موارد دیوان عالی به ماهیت دعوی وارد نمی شود، بلکه فقط حکم را از نظر موافقت یا مخالفت با قانون بررسی می‎کند، رسیدگی در دیوان عالی را رسیدگی فرجامی نامند.

(لغت نامه دهخدا ج 24 ص 596)

دیوان عدالت: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تأسیس می‎گردد.

(قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

دیة : (اصطلاح فقهی) خون بها و آن نوعی کیفر مالی، یا نقدی است که شخص آزاد هر گاه کسی را کشته، یا زخمی کرده باشد، باید طبق شرائطی آن را به اولیای مجنی علیه، یا خود او بپردازد و فرق نمی کند که از طرف قانونگذار میزان آن تعین شده یا نشده باشد. گاهی دیه را به آنچه معین شده اطلاق می‎کنند و ارش و حکومت را بر آنچه معین است.

(مبادی فقه و اصول علیرضا فیض ص 295)
حرف (ر - ز)

راوی: نگهبان اسبان، آب دهنده حیوانات آب آورنده - نقل کننده سخن، جمع آن رواة و راوون است.

(معارف و معاریف ج 5 ص 606)

ناوبری کتاب