صفحه ۴۰۸

حدود شرعی: حد در لغت به معنای منع و تأدیب است و در فقه مجازات بدنی مصرحه در فقه است که بر مرتکبین گناه وارد می‎شود و کمیت آن از طرف شارع معین می‎شود. یکی از کتابهای فقهی کتاب حدود است.که به تفصیل در این باره به کاوش پرداخته است.

(اصطلاحات فقهی - ص 183)

حدود الله: حدودی است که و لو شاکی خصوصی نداشته باشد مانند شرب خمر و غیره مورد مؤخذه قرار می‎گیرد.

واجبات و محرمات خداوند و احکام الهی به منزله حدود و مرزهای کشورهاست که نمی شود از آنها تجاوز نمود.

( اصطلاحات فقهی، ص 182).

حدود الناس: حدود شرعی است که با توجه به شکایات شاکی خصوصی اجرا می‎شود مانند حد سرقت که با توجه به شکایات صاحب مال جاری می‎گردد - به هنگام اجرای حد الناس اگر شخصی بمیرد آیا دیه او از بیت المال پرداخت می‎شود یا نه، فقها شیعه اختلاف نظر دارند.

(اصطلاحات فقهی - ص 182)

حدیث بدء الدعوة : حافظان حدیث و سیره نویسان و مورخان شیعی و سنی به اسناد معتبر از راویان ثقه آورده اند که رسول الله (ص) بعد از نزول آیه "و انذر عشیرتک و الاقربین - نزدیکترین خویشاوندنت را هشدار بده (شعراء 214)" دعوت ناهاری از چهل تن از اعمام و بنی اعمام در خانه خود (یا در خانه ابوطالب) ترتیب داد و ایشان را به اسلام دعوت کرد و ابلاغ فرمود هر یک از شما پیش قدم شد و زوتر از سایرین ایمان آورد و مسلمان شد برادر و وصی و خلیفه من در امت من و ولی همه مؤمنان بعد از من خواهد بود، تنها کسی که در جمع دعوت رسول الله (ص) را لبیک گفت امیر المؤمنین

ناوبری کتاب