صفحه ۳۹۶

نسبت به اطاعت بی توجه شوند خود آن یک نوع عزل حساب می‎شود به همین جهت تجدید بیعت به معنی تجدید اطاعت است. پیامبر اکرم (ص) هر وقت از مسافرت بر می‎گشت مردم با وی تجدید بیعت می‎کردند و کسانی از اهل سنت که به آیه شریفه "لقد رضی الله" به عنوان عشره مبشره برای فضیلت افرادی استناد می‎کنند باید توجه داشته باشند که ارزش بیعت به اطاعت و پایداری بر آن است و الادر صورت عدم وفا چه اثری می‎تواند داشته باشد؟ خداوند سبحان نیز می‎فرماید "فمن نکث فانما ینکث علی نفسه (از افاضات معظم له در درس)

(مبانی - ج 2، ص 323)

بینه: در لغت هر چیزی است که بدان، امر مبهمی روشن و آشکار گردد و در اصطلاح فقه، عبارت است از گواهی دادن دو مرد عادل، یا شهود اعم از زن و مرد طبق شرائطی که در فقه مقرر است.

بینه در حکم و قضای اسلامی اهمیت بسزائی دارد، و از ارکان مهم اثبات دعوی بشمار می‎رود و در قانونگذاری اسلام، مؤدای بینه بمنزله واقع، قرار داده شده است، چون مؤدای سایر امارات، بنابراین وقتی، چیزی بوسیله بینه ثابت گردد همه آثار واقعی آن چیز بر آن مترتب می‎شود.

(مبادی فقه و اصول - ص 266)
حرف ( ت)

تئوکراسی: یک نظریه سیاسی و دینی است مبتنی بر اینکه حکومت دینی تنها حکومت مشروع است و قانون صحیح همان قوانینی است که به وسیله پیامبران به مردم ابلاغ شده و خداوند واضع ان می‎باشد. بر اساس این نظریه، دین و سیاست (روحانیت و دولت) از هم جدا نبوده و باید حدود و قوانین الهی درباره مردم اجراء گردد. این نظریه در ادیان الهی یهود و مسیحیت و اسلام نیز وجود داشته است. در صدر

ناوبری کتاب