صفحه ۳۷۰

فرق قیاس و الغاء خصوصیت این است که قیاس یک قاعده کلی از مسأله استنتاج می‎کند و موارد مختلف را در آن وارد می‎داند، ولی الغاء خصوصیت این است که از همان اول گفته می‎شود این یک حکم کلی بوده و خصوصیت در آن دخالتی نداشته است، مثلا در این روایت که می‎گوید: رجل شک بین الثلاث و الاربع گفته می‎شود رجل در اینجا خصوصیت نداشته و حکم زن و مرد یکی است.

استناد شیخ و علامه به فتاوی و روایات اهل سنت

شیخ در خلاف و علامه در تذکره استدلالهای مماشاتی با اهل سنت زیاد دارند و برای رد نظرات آنان به فتاوی و روایات خودشان استناد می‎کردند.

جواز فروش کالاهای نجس

اینگونه نیست که هر چیز نجس صرفا بخاطر نجاست آن خرید و فروشش اشکال داشته باشد چه بسا چیزهای نجس دارای منافعی است که معامله به خاطر آن عقلایی است، در کافی روایتی داریم از امام صادق (ع) که می‎فرماید: اگر اهل کیمیا (شیمی دانها) می‎دانستند که چه فوایدی در غدره هست، آن را به مزایده می‎گذاشتند و برای خرید آن از یکدیگر سبقت می‎گرفتند.

حرمت مسکرات با هر شکل و به هر نام

ممکن است روزی بعضی از قرصها یا داروها ساخته شود که به مراتب از مشروبات الکلی مست کننده تر باشد آیا می‎توان گفت چون نام آنها در کتاب و سنت نیامده خرید و فروش و استفاده از آن حرام است.

ملاک حرمت لهو

مرحوم آیة الله بروجردی می‎فرمودند: حرمت لهو از باب حرمت خمر است ممکن است برخی از انواع لهو به گونه ای باشد که انسان را از خود بیخود کند و از واقعیات غافل سازد، مرحوم کلینی نیز بحث غنا را در باب اطعمه و اشربه ذکر کرده است.

ناوبری کتاب