صفحه ۳۶۷

آیا دیات حکم حکومتی است ؟

در قرآن کریم برای دیات اندازه مشخص مطرح نشده است ما احتمال می‎دهیم که این یک حکم حکومتی بوده است که پیامبر اکرم (ص) متناسب با وضعیت زمان بخاطر رفع اختلاف بین مردم چیزی را مشخص می‎فرموده اند.

چگونگی واژه غسل در روایات

لازم نیست ما در روایات هر جا کلمه "یغسل" آمده است را حمل بر نجاست کنیم، ممکن است این دستور به غسل برای رعایت بهداشت و تمیزی بوده، مگر اینکه ما از قرینه ای بفهمیم که این شستن برای پاک شدن از نجاست بوده است.

جواز خرید و فروش الکل طبی

در الکل های طبی هم ماده ای وجود دارد به نام "اتلیک" یعنی همان ماده ای که در فقاع [آبجو] 5% آن وجود دارد و در عرق 30% و در ودکا و ویسکی 60 تا 70% ولی چون مورد استفاده آن برای خوردن نیست خرید و فروش آن قطعا جایز است و نگهداری آن هم بی اشکال است و بعید نیست بگوییم نجاست آن هم سیاسی است که به مصرف خوردن نرسد.

پاک شدن آب قلیل به اتصال است یا امتزاج ؟

مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی فتوا می‎دادند که آب قلیل به مجرد تماس پاک می‎شود و ما بچه طلبه که بودیم آب گرم کتری را با لوله آن متصل می‎کردیم به آب کر و می‎گفتیم آب کتری پاک شد، حال آب کتری با شیر چه فرق می‎کند اگر مجرد اتصال پاک کند، شیر هم اگر به کر وصل شد پاک می‎شود.

تفاوت قول معصوم با فعل معصوم

اگر چه فعل معصوم حجت است ولی اطلاق ندارد و مقید به شرایط زمان و مکان است، بر خلاف قول معصوم.

ضرورت توجه به فتاوای و روایات اهل سنت

ناوبری کتاب