صفحه ۳۵۶

برای اینکه پولهای زیادی که نزد آنان بود را به امام رضا(ع) ندهند، قائل شدند که آن حضرت از دنیا نرفته است. واقعا بسوزد پدر این پول و قدرت که چه کسانی را از راه بدر نبرده است. کسی که بخاطر پول چنین کاری بکند به روایات او هم نمی شود اعتماد کرد، عثمان بن عیسی و سماع قندی نیز از واقفه اند که پولهای امام موسی بن جعفر را بر داشتند و به امام رضا ندادند. به همین جهت فقها اگر روایت تنها از طریق علی بن جعفر روایت شده باشد را به آن اعتماد نمی کنند.

چهارصد هزار درهم برای جعل یک حدیث

معاویه چهارصد هزار درهم به ثمرة بن جندب داد که یک حدیث جعل کند که آیه شریفه "و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله" درباره ابن ملجم نازل شده است.

دقت در نقل روایت

در نقل روایت باید توجه داشت که "قول بغیر علم" خود یکی از گناهان است، همانگونه که "قول خلاف واقع" - دروغ - نیز گناه است. در نقل روایت بسیاری از بزرگان به این نکته توجه داشته اند.

روایت مرفوعه چیست ؟

روایت مرفوعه بر دو گونه است یکی اینکه روایت مرسل باشد و از همان ابتدا زنجیره سند نداشته باشد، دیگر اینکه روایت سند دارد ولی در نقل نیامده است، به این هم اصطلاحا می‎گویند مرفوعه.

چند نکته ادبی

اینکه در فارسی گفته می‎شود چیزی را کپ کرد یعنی وارونه کرد از کفاءیکفاء عربی گرفته شده کفاء الافاء یعنی: ظرف را وارونه کرد.

نسیه در فارسی از نسیئه عربی گرفته شده نسیئه یعنی به فراموشی سپرد و به تأخیر انداخت.

ناوبری کتاب