صفحه ۳۵۱

بروجردی بیست سال دیر آمدند به حوزه، روش ایشان بگونه ای است که طلبه ها بدون اینکه خود متوجه شوند مجتهد می‎شوند. تا جوان هستید و توان دارید روی موضوعات مختلف کار کنید و هر موضوع را به گونه ای کار کنید که بعد نیاز نداشته باشید روی آن وقت بگذارید.

علوم اولین و آخرین در مقدمه واجب

از مرحوم آمیرزا حبیب الله رشنی نقل می‎کنند که چهار سال در مباحث اصول بحث مقدمه واجب را گفت، در آخر بحث فرمود: بر این بحث چندان ثمره عملی مترتب نیست ! یکی از شاگردان گفت: شما این چهار سال عمر ما را برای یک مسأله بی فایده ضایع کردی ! ایشان فرمود: من این چهار سال از علوم اولین و آخرین در این مباحث برای شما گفتم حالا می‎فرمایید بی فایده بوده است !!

برده فروشی در ایران

با اینکه جهت گیری اسلام در جهت نفی بردگی است اما مسأله برده گیری و برده فروشی تا همین اواخر در ایران سابقه داشته است، من یادم هست در زمان رضاخان بچه بودم از اطراف خوزستان افرادی را که شرارت می‎کردند می‎گرفتند و آنها را در اصفهان می‎فروختند؛ در جنگ جهان هم لهستانیها را در ایران می‎فروختند.

استبداد زمینه دین گریزی

در بولتن ها خواندم که در اندونزی پس از برکناری سوکارنو و روی کار آمدن سوکارتو پنج میلیون نفر از اسلام به مسیحیت گرویدند و این برای عالم اسلام مسأله است و هشداری است برای ما که اگر با مردم درست رفتار نشود و اهداف انقلاب اسلامی عملی نگردد زمینه دین گریزی در جامعه فراهم می‎شود.

چشمه قیر نفت

قضاوت افراد درباره مسائل در محدوده اطلاعات آنهاست، در مسجد سلیمان چشمه ای هست به نام چشمه "قیرنفت" که نفت از آن می‎جوشد، در زمان سابق به

ناوبری کتاب