صفحه ۳۴۹

شاه قبه طلا!

برخی مردم قضاوتشان نسبت به ائمه معصومین با توجه به وضعیت ظاهری و قبه و بارگاه آنهاست، سابقا در ماشین که می‎نشستیم می‎گفتند: به شاه قبه طلا حضرت رضا صلوات ! با اینکه مقام ائمه معصومین به مقام امامت و معنویات آنهاست نه به این طلا و جواهرات که بخشی از آنها را بعضی از سلاطین از جاهای مختلف غصب کرده اند و برای فریب مردم به آنجا آورده اند.

حق گذشتگان

عمر ما کفاف نمی دهد که یکدوره کامل فقه را بحث کنیم، مهم این است که آقایان راه ورود و خروج از مطلب را یاد بگیرند؛ در نقل قولها، سعی کنید مطلب اشخاصی دیگر را کامل و درست نقل کنید و گفته ها با ذکر مأخذ باشد، سعی کنید در گفتار و نوشتار خود حق گذشتگان را ادا کنید.

سه حدث از یک مخرج !

یک زمانی دست های استعمار بخصوص انگلستان تلاش داشتند در میان مسلمانان ایجاد اختلاف کنند و به مذهب سازی و فرقه تراشی روی آوردند، مرحوم آسید علی نجف آبادی که از علمای بزرگ بود و تا آخر عمر هم منبر می‎رفت یک روز به طنز می‎گفت: صوفیه و شیخیه و بهائیه سه حدث هستند از یک مخرج !

فقرای قم

یک نفر آمده بود قم خدمت مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری و گفته بود چند نفر از فقرای قم را معرفی کنید من به آنها کمک کنم، ایشان فرموده بودند: فقیر کسی است که مخارجش بیش از درآمدش باشد، به جز من و این متولی مسجد به همه مردم قم می‎توانید کمک کنید! البته به نظر من ایشان احترام نگه داشته بود و الاخود ایشان هم از خودش چیزی نداشت.

ناوبری کتاب