صفحه ۳۴۸

نمی گذارد، خدا رحمت کند مرحوم آقای صحبت را، ما درس ایشان می‎رفتیم، ایشان روی روایت "کل شئ لک حلال حتی ورد فیه نهی" بحث می‎کردند و می‎فرمودند: من ساعتها به کتابخانه ها رفته ام و تحقیق کرده ام که این "نص" است یا "نهی" و اقوی به نظر می‎رسد که نص باشد. خدا رحمت کند مرحوم روحی یزدی را گفتند: آقا این مسأله فعلا مشکل ما نیست ما از اول درس تا الان داریم فکر می‎کنیم که دوقران و ده شاهی از چه کسی قرض کنیم برای ظهرمان نهار تهیه کنیم !

ضرورت تحول در فقه

خدا رحمت کند مرحوم حاج آقا مرتضی حائری را یک وقت به همراه ایشان به مسافرت می‎رفتیم در بین راه به ایشان گفتم: با این فقهی که شما می‎گویید و در مدرسه فیضیه تدریس می‎شود قم را هم نمی شود اداره کرد، چه رسد به اینکه ما بخواهیم با آن دنیا را اداره کنیم؛ ما گوشه مدرسه بوده ایم و با واقعیات جامعه کمتر تماس داشته ایم، پیامبر اکرم (ص) خود با جامعه سر و کار داشت و متناسب با آن زمان احکامی را بیان می‎فرمود، به عنوان مثال احکام دیه که برای یک نفر دویست حله یمانی و یا ده هزار درهم نقره مشخص شده بود که ده تای آن یک دینار بوده است، خوب در این زمان دیه چگونه باید مشخص شود؟ یا احکام زکات یا چیزهای دیگر؟ اینها مسائلی است که در حوزه ها باید روی آن کار شود.

ضرورت نوشتنی مطالب

من می‎خواهم به طلبه های عزیز توصیه کنم که زحمت بکشند، در زمینه های مختلف مطالعه کنند و نتیجه تحقیقاتشان را بنویسند، در کاغذ هم زیاد صرفه جویی نکنید و مطالب را منظم و مرتب بنویسید، مرحوم آقای مطهری می‎فرمود بعضی طلبه ها برای نوشتن از شش سطح کاغذ استفاده می‎کنند - بالا، پایین، حاشیه، بین سطرها و... با اینکه کاغذ دو سطح بیشتر ندارد!

ناوبری کتاب