صفحه ۳۴۴

مطالب این نوشتار در چهاربخش خدمت خوانندگان عزیز تقدیم می‎گردد.

بخش اول: نکته ها و لطیفه های آموزنده

بخش دوم: نکته هایی در باره درایه، رجال، حدیث

بخش سوم: نکته های کلامی - فلسفی

بخش چهارم: نکته های فقهی - اصولی

امید است این مجموعه برای عموم به ویژه برای دانش پژوهان علوم اسلامی مفید واقع شود و در پاسداشت خدمات و زحمات بی کران استاد بزرگوار (زید عزه) برگ سبزی باشد.

و ما توفیقی الابالله

بخش اول: نکته ها و لطیفه های آموزنده

نیاز زمینه تلاش

ما نوعا تجربه کرده ایم، طلبه هایی که دستشان به دهانشان می‎رسد برای ترویج احکام و بیان مسائل اسلامی در ایام تبلیغ به شهرها و روستاها نمی روند، ولی آنان که نیازمندند از این فرصت استفاده می‎کنند، هم احکام و مطالبی را برای مردم می‎گویند و هم گشایشی در زندگیشان حاصل می‎شود.

سیدنا بیخ بیخ !

طلبه ها باید به هنگام نوشتن مطلب به خصوص اگر بناست نوشته آنان چاپ شود دقت کنند که مطالب اشتباهی ننویسند که دیگران برای آنان دست بگیرند، یکی از

ناوبری کتاب