صفحه ۳۴۳

گزیده ای از سخنان آموزنده استاد آیة الله العظمی منتظری در جلسات درس بهره گیری از تجربیات بزرگان و خوشه چینی از اندوخته های علمی - عملی آنان چیزی نیست که اهمیت آن بر کسی پوشیده باشد، به ویژه آنکه استاد دانشمندی باشد دنیا دیده و در میدان علم و عمل رنج و سختی کشیده که تأثیر سخنش بر شادگران دو چندان است و دانش پژوهان را در همراهی و همعنانی با استاد بهره های فراوان؛ که از دیر باز گفته اند خذالعلم من افواه الرجال.

آنچه در دست دارید نکاتی است آموزنده، از سخنان استاد بزرگوار آیة الله العظمی منتظری در جلسات درس، که به مناسبت های مختلف - علاوه بر آنچه در نوشته ها و کتابهای ایشان آمده - یادآور می‎شدند و نگارنده به هنگام شرکت در جلسات درس، تا آنجا که حضور داشتم و توفیق همراه می‎شد در گوشه ای از دفتر به رشته تحریر می‎کشیدم که اینک با گردآوری و تنظیم به خوانندگان عزیز تقدیم می‎گردد.

گفتنی است برخی از این مطالب در پانوشت های کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی با عنوان "از افاضات معظم له در درس" آمده است که در اینجا از تکرار آن صرفنظر می‎کنیم.

ناوبری کتاب