صفحه ۳۳۳

او یک لشکر سی هزار نفری به جنگ پیامبر آمده بود. وی مسلمان خوبی شد و در فتح قادیسه و دمشق به شهادت رسید.ابومحمد عبدالملک بن هشام، سیره ابن هشام، ج 3، ص 305.

س - رفق و مدارای حضرت امیر(ع) نسبت به مخالفان سیاسی خود.فضل بن الحسن الطبرسی، مجمع البیان لعلوم القرآن، تفسیر سوره ممتحنه.

ع - کلمات متعدد معصومان (ع) در ترغیب عفو و مذمت انتقام.ابومحمد عبدالملک بن هشام، سیره ابن هشام، ج 4، ص 46؛ ابن اثیر، الکامل، ج 2، ص 252 - 245.

11 - حقوق اقشار ضعیف و دور از قدرت؛ آیت الله منتظری برای این حق - که برای موافق و مخالف سیاسی یکسان است - به این فراز از کلام حضرت امیر(ع) اشاره می‎کنند که می‎فرمایند: "ثم الله الله فی الطبقة السفلی من الذین لا حیلة لهم من المساکین و المحتاجین و اهل البؤسی و الزمنی... و تفقد امور من لایصل الیک منهم ممن تقتحمه العیون و تحقره الرجال، ففرغ لاولئک ثقتک من اهل الخشیة و التواضع، فلیرفع الیک امورهم، ثم اعمل فیهم بالاعذار الی الله یوم تلقاه، فان هؤلاء من بین الرعیة احوج الی الانصاف من غیرهم، و کل فاعذر الی الله فی تأدیة حقه الیه."احمد بن زین بن احمد دحلان، السیرة النبویة و الاثار المحمدیة، حاشیه سیره حلبی، ج 2، ص 306؛ ابومحمد عبدالملک بن هشام، سیره ابن هشام، ج 4، ص 133.

"و خدا را، خدا را، در مورد قشر پایین از مساکین و نیازمندان و گرفتاران و ناتوانانی که چاره ای ندارند کوتاهی مکن...، و به کار آنان که دستشان به تو نمی رسد و در نگاه مردم خوارند و مردمان آنان را کوچک می‎شمارند دلجویانه رسیدگی کن، و برای بررسی احوالشان از یاران مورد اعتمادت که خداترس و فروتن هستند کسانی را

ناوبری کتاب