صفحه ۳۳۰

صدا و سیما و تمام امکانات تحت اختیار دولت استفاده نمایند؛ بلکه احزاب و گروه های سیاسی مخالف می‎توانند خودشان دارای امکانات مستقلی باشند، و روزنامه و شبکه های خصوصی صدا و سیما و نظایر آن را در اختیار داشته باشند."حسینعلی منتظری، دیدگاه ها، ص 485.

9 - حق پرده پوشی بر عیوب مردم - اعم از موافق و مخالف - و برائت آنان؛ابن ابی شیبة، المصنف، ج 15، ص 327. در نامه امام علی (ع) به مالک آمده است: "و باید آن کس که بیشترین عیبجویی را از مردم کند، نزد تو دورترین و ناپسندترین کس باشد؛ زیرا مردم دارای عیوبی هستند که زمامدار باید بیش از هرکس دیگر در پرده پوشی آنها بکوشد؛ بنابراین به کشف عیب هایی که بر تو نهان مانده است مپرداز، زیرا وظیفه تو تنها زدودن عیب هایی است که از آنها آگاه شده ای؛ و در مورد آنچه از تو پنهان مانده است تنها خدا داوری خواهد کرد."حسینعلی منتظری، دیدگاه ها، ص 416، "پاسخ به سؤالات شرعی خانواده های بازداشت شدگان سیاسی"، ‏1380/2/18.

10 - حق عفو و گذشت نسبت به لغزش ها؛ آیت الله منتظری نسبت به این حق - که برای موافق و مخالف یکسان است - تأکید فراوانی دارند و در رابطه با آن به آیات و روایات بسیاری استناد کرده اند که اجمالا به برخی از آنها اشاره می‎شود:

الف - (خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین.) همان، ص 485 و 486.؛ "عذر آنان را بپذیر و به نیکی دعوت نما و از جاهلان روی گردان."

ب - (و انک لعلی خلق عظیم.) همان، ص 486. "و همانا تو اخلاق عظیم و برجسته ای داری."

ج - (و لا تستوی الحسنة و لا السیئة ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کانه ولی حمیم.) سید رضی، نهج البلاغه، نامه 53. "هرگز نیکی و بدی با هم برابر نیست، بدی را با نیکی دفع کن، پس خواهی دید آن کس که میان تو و او دشمنی است گویی دوستی گرم و صمیمی است."

ناوبری کتاب