صفحه ۳۲۷

ب: این فرموده حضرت امیر(ع) که:

"سمعت رسول الله (ص) یقول فی غیر موطن: لن تقدس امة لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتع."حسینعلی منتظری، دیدگاه ها، ص 482. "از پیامبر خدا - که درود و سلام خداوند بر او و خاندانش باد - بارها شنیدم که می‎فرمود: امتی که در میان آنان حق ضعیف بدون درنگ و واهمه از قوی گرفته نشود، هر گز رستگار نخواهد شد."

ج: سیره حضرت امیر(ع) با خوارج نسبت به قطع نکردن سهمیه آنان از بیت المال، تا قبل از اقدام مسلحانه از سوی آنان.همان.

6 - حفظ حیثیت و کرامت انسانی مخالفان سیاسی؛ در این رابطه به سیره امام علی (ع) با مخالفان خویش و نیز این روایت استناد شده است که می‎فرماید: "حضرت امیر(ع) نسبت به خوارج پس از این که سلاح به دست گرفته و با آن حضرت جنگیدند، هیچ گاه به عنوان منافق یا مشرک یاد نمی کرد؛ بلکه می‎فرمود: اینان برادران ما هستند که بر ما یورش مسلحانه آورده اند."سید رضی، نهج البلاغه، نامه 50.

همچنین آیت الله منتظری در کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه" باب ششم، فصل هشتم، جهت اول، به بیست و پنج آیه و روایت در زمینه لزوم حفظ آبرو و کرامت انسان ها استناد کرده است که برای تفصیل مسأله به آن مراجعه شود.همان، نامه 53.

7 - حق مصونیت جان، آبرو، مال و شغل مخالف سیاسی؛ در این زمینه، مفاد ادله امر به معروف و نهی از منکر و آیات دیگر که بر وظیفه نظارتی همگان دلالت می‎کنند و نیز سیره امام علی (ع) با اصحاب جمل و صفین و خوارج، از جمله مراعات عرض و

ناوبری کتاب