صفحه ۳۱۸

4 - پرهیز از اهانت نسبت به اشخاص یا دولت ها و یا ملت ها؛

5 - آشنا ساختن مردم نسبت به حقوق و آزادی های آنان؛

6 - توجه به مسائل اقتصادی، و نیز حساسیت نسبت به مخارج غیر ضروری و تشریفاتی که از بیت المال مسلمین هزینه می‎گردد؛

7 - توجه به نیاز فکری ملت، بویژه نسل جوان و اختصاص صفحه ای به این موضوع.حسینعلی منتظری، روزنامه کیهان، "پیام به نشست اتحادیه انجمن های اسلامی"، ‏1367/7/19.

نکته در خور توجه دیگر این که: آزادی رسانه ای نباید در مطبوعات خلاصه گردد؛ بلکه سایر وسایل ارتباط جمعی نظیر: صدا و سیما، اینترنت و ماهواره نیز باید در مسیر صحیحی هدایت و در راه پیشرفت فرهنگی و سیاسی جامعه به کار گرفته شوند.

معظم له در پاسخ به سؤالی پیرامون تأسیس رادیو و تلویزیون خصوصی، نوشته اند: "ظاهر اصل چهل و چهارم قانون اساسی این است که رادیو و تلویزیون بخش دولتی است و خصوصی نیست؛ مگر این که گفته شود این امر مربوط به شرایط آغاز انقلاب بوده و جنبه انحصار را نمی رساند. و در هر حال [در بحث نظری ] ظاهرا تأسیس رادیو و تلویزیون یا سایر رسانه های عمومی از ناحیه بخش خصوصی مانعی ندارد، بلکه به نفع جامعه نیز می‎باشد. هنگامی که ما به نظام و حکومت مردمی اعتقاد داریم، طبعا ملت به رسانه ها برای پخش افکار و نظریات خود نیاز دارد؛ ولی به شرط این که کنترل شود تا از آنها برخلاف مصالح کشور یا موازین اسلامی سوءاستفاده نشود... اگر مشروعیت نظام از اراده و خواست همه ملت یا اکثریت آنان نشأت گیرد، به یقین تکثر صداها ضرری به اصل نظام نمی زند؛ بلکه تضارب افکار، شکوفایی نظام و استحکام آن را درپی خواهد داشت."همو، دیدگاه ها، ص 75، "پیام به مناسبت قتل های فجیع سال 1377»، ‏1377/10/19.

همچنین ایشان در پاسخ به سؤال دیگری درباره استفاده از اینترنت، ضمن اشاره به

ناوبری کتاب