صفحه ۳۱۷

"مطبوعات رکن چهارم دموکراسی و حکومت مردمی است؛ اگر بنا است در مسائل سیاسی و امور مربوط به کشور مردم حق اظهار نظر داشته باشند، ناچار باید مطبوعات علاوه بر این که سخنگوی دولت و دولتیان می‎باشند زبان ملت نیز بوده و در بیان افکار عمومی آزاد باشند تا مردم بتوانند بدون ترس و واهمه به وسیله مطبوعات نظرات و انتقادات و خواسته های معقول خودشان را منعکس نمایند."همان.

"جلوگیری از انتشار مطبوعات و آزادی های سیاسی به بهانه های واهی و بی اساس، از جمله احتمال دخالت دشمنان در آنها، و همچنین بازداشت افراد معتقد به اسلام و انقلاب در این رابطه، حاکی از ضعف حکومت است؛ زیرا حکومت باید جلوی دخالت دشمنان را بگیرد نه جلوی مطبوعات سازنده را که زبان ملت می‎باشند.

هیچ گاه جلوی شبکه آبرسانی را به بهانه این که ممکن است دشمن آن را مسموم نماید، نمی گیرند."صورت مشروح مذاکرت مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، ج 1، ص 576.

به دیگر سخن می‎توان گفت از ابزارهای اصلی برای عملی ساختن دو فریضه مهم "امر به معروف و نهی از منکر" و "نصیحت به ائمه مسلمین" در سطح جامعه و حکومت، وجود رسانه های آزاد و مطبوعات مستقل است. در این میان، نباید از وظیفه اصحاب مطبوعات نیز غافل ماند؛ آنان باید به دور از هرگونه تملق یا زد و بندهای سیاسی و اقتصادی، در بیان حقایق صادق باشند و خود را امین مردم بدانند. به اعتقاد آیت الله منتظری، یک مطبوعه مفید باید نکات زیر را رعایت نماید:

1 - انعکاس اخبار صحیح کشور و جهان؛

2 - تحلیل صادقانه و صحیح نسبت به اخبار و وقایع مهم؛

3 - انتقاد دوستانه و سازنده نسبت به خلاف کاری ها و کجی ها؛

ناوبری کتاب