صفحه ۳۱۳

متکی بر آرای مردمی است، احزاب مستقل نقش تعیین کننده و مؤثر دارند؛ و اسلام نه فقط با تحزب مخالف نیست، بلکه آن را مورد ترغیب و تشویق نیز قرار می‎دهد؛ و چه بسا اگر عمل به وظایف دینی یا سیاسی متوقف بر تشکیل حزب باشد، تشکیل آن از باب مقدمه واجب، واجب می‎شود.همان، ص 365.

ایشان در پاسخ به سؤال جمعی از اساتید دانشگاه در مورد حکم شرعی تشکیل احزاب مستقل از دولت و عضویت در آن و نیز حکم منع از آن، ضمن اشاره به آیه شریفه: (والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر) همان. و همگانی بودن فریضه امر به معروف و نهی از منکر مطابق این آیه، و نیز اشاره به احادیث متعددی از امام علی (ع)،همان، ص 365 و 366. امام حسین (ع)همان، ص 593، "پاسخ به پرسش های پایگاه اینترنتی چهارده معصوم (ع)"، ‏1381/3/18. و امام باقر(ع)توبه (9): 71. در باب امر به معروف و نهی از منکر، پیرامون ارتباط این فریضه با تشکیل احزاب مستقل در جامعه دینی، می‎فرمایند:

ناوبری کتاب