صفحه ۲۷۲

مردم جهان (نه فقط مسلمانان یا شیعیان) موظف به اطاعت از ولی هستند.عبدالله جوادی آملی، پیرامون وحی و رهبری، ص 177.

11 - شکل حکومت بنابر نظریه نصب، غیرقابل انعطاف، متمرکز و مبتنی بر "یکه سالاری" است. و هرچند بتوان از بطن این نظریه، ولایت شورایی را نیز استخراج کرد؛ ولی قائلان به آن کم، و در هر حال تمرکز قدرت در شورای مراجع است ر.ک : مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 641، 1263 - 1261 و 1270. و به سایر نهادها کمتر توجه شده است.

12 - ولایت فقیه عادل بر مردم، مادام العمر است و به زمان معینی محدود نمی شود؛ تا زمانی که وی شرایط لازمه از جمله فقاهت و عدالت را دارا است، ولایت وی استمرار دارد.محمدتقی مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها، ج 2، ص 26 - 24.

13 - از آنجا که ولی فقیه ولایتش را از خدا می‎گیرد، از قداست ویژه ای در جامعه برخوردار است؛ و هیچ گاه نمی توان او را با سایر دولتمردان و افراد جامعه در یک ردیف قرار داد. اساسا قداست وی تضمین کننده بقای نظام اسلامی دانسته شده است..415] احمد آذری قمی، پرسش ها و پاسخ های مذهبی سیاسی و اجتماعی، ص 205.

ناوبری کتاب