صفحه ۲۶۴

آنان است که این مهم را بر اساس "امر به معروف و نهی از منکر" و "نصیحت به ائمه مسلمین" و از راه ایجاد تشکلات و احزاب به انجام رسانند.حسینعلی منتظری، دیدگاه ها، ص 109، "پاسخ به سؤال جمعی از طلاب حوزه علمیه قم پیرامون نظارت استصوابی"، ‏1378/3/17؛ و نیز، ر.ک : همان، ص 144 و 145، "پاسخ به پرسش هایی پیرامون خشونت یا تسامح و تساهل"، ‏1378/5/12.

7 - حاکم اسلامی و همه متصدیان جامعه اسلامی - به میزان اختیاراتی که دارا می‎باشند - در برابر مردم پاسخگو هستند؛ ولی فقیه در برابر خبرگان منتخب مردم نیز مسئول است. خبرگان منتخب، حق سؤال، استیضاح، عزل و نصب وی را با شرایط خاص - که در قانون اساسی به عنوان شرط ضمن عقد پیش بینی شده است - خواهند داشت؛ علاوه بر این که وظیفه نظارت بر عملکرد وی را نیز برعهده دارند.همان، ص 576، "پاسخ به سؤالاتی در مورد برخی مسائل روز"، ‏1381/2/31.

8 - مطبوعات مستقل و آزاد، رکن چهارم حکومت مردمی و زبان ملت به شمار می‎آیند و باید در بیان افکار عمومی آزاد باشند تا همگان بتوانند نظرات و خواسته های خود را منعکس نمایند.برای نمونه، ر.ک : دیدگاه ها، ص 498 - 453، "پاسخ به سؤالات حجة الاسلام دکتر محسن کدیور"، ‏1380/4/23. علاوه بر این، سایر رسانه های جمعی - نظیر صدا و سیما، اینترنت و ماهواره - نیز باید از انحصار خارج شده و در مسیر هدایت و پیشرفت فرهنگی و سیاسی جامعه به کار گرفته شوند.همان، ص 56، 57، 61، 143، 144، 245، 246، 308، 517، 597 و 598.

ناوبری کتاب