صفحه ۲۳۲

برای او این عهدنامه را نقل کردیم می‎گوید: گمان می‎کنم از کلام علی (ع) است، مگر اینکه آنچه برای ما روایت شده به صورت مرفوعه (با حذف زنجیره سند) است و می‎گوید: پیامبر خدا(ص) عهدنامه ای را نگاشت و پس از ذکر آن می‎گوید: قال (ص): که می‎توان بدان مراجعه نمود. و به نظر می‎رسد آنچه در دعائم الاسلام آمده نقل به معنی باشد." و در کتاب مصادر نهج البلاغه آمده است: "این روایت را نویری در نهایة الارب با کمی اختلاف آورده است."مقدمه ابن خلدون 197/، فصل 41 از فصل 3. (چاپ دیگر 281/، فصل 40). و در رجال نجاشی درباره اصبغ بن نباته می‎نویسد: "از خواص امیرالمؤمنین (ع) بوده، و پس از وی زندگی کرده. از آن حضرت عهدنامه مالک اشتر و وصیت آن حضرت به فرزندش محمد را روایت کرده است. خبر داد ما را ابن جندی، از علی بن همام، از حمیری، از هارون بن مسلم، از حسین بن علوان، از سعدبن طریف، از اصبغ که این عهدنامه را روایت کرده است."تحف العقول 126/. در فهرست شیخ طوسی آمده است: "اصبغ از خواص امیرالمؤمنین (ع) بوده و پس از آن حضرت زندگی کرد، و عهدنامه مالک اشتر را که آن حضرت پس از گماردن وی به مصر برای وی نوشت، روایت کرده است... خبر داد ما را به این عهد، ابن ابی جید، از محمدبن حسن، از حمیری، از هارون بن مسلم و حسن بن ظریف جمیعا از حسین بن علوان کلبی، از سعدبن طریف، از اصبغ بن نباته."دعائم الاسلام ‏350/1، کتاب الجهاد، ذکر ما یجب للامراء و ما یجب علیهم. سند شیخ طوسی و نجاشی هر دو به حمیری می‎رسد. و ابن جنید در سند نجاشی همان احمد بن محمدبن عمران بن موسی است که نجاشی در حق وی گفته است:

ناوبری کتاب