صفحه ۲۲۷

در صورتی که کشاورز یا کشت و کار اموال خود را زیاد نکند و تاجر با تجارت محصولات را به دست مشتریان نرساند، در مجموع درآمدهای مملکت کاهش می‎یابد و ثروت های ملی مورد تلف واقع می‎شود، و در این رابطه سلطان و رعیت زیان می‎بینند، و این نکته ای است که همواره باید بدان توجه داشت."ان القصد امر یحبه الله، و ان السرف یبغضه حتی طرحک النواة، فانها تصلح لشی. و حتی صبک فضل شرابک . بحارالانوار ‏346/68، کتاب ایمان و کفر، باب 86، حدیث 10. در اینجا نگاشتن این اوراق به پایان رسید، و سپاس ویژه خداوند است.

بلده طیبه قم؛ 23 رمضان المبارک 1409 ه' ق.
المفتقر الی رحمة ربه الهادی، حسینعلی المنتظری النجف آبادی.
غفر الله له ولوالدیه.

ناوبری کتاب