صفحه ۲۲۴

شوند، به اعتدال ازدواج کنند، و علاوه بر آن را به نیازمندان مؤمنین ببخشند، و پراکندگی های آنان را به سامان آورند، پس کسی که اینگونه رفتار کند، آنچه می‎خورد و می‎نوشد و سوار می‎شود و ازدواج می‎کند، حلال است. و فراتر از آن بر وی حرام است، آنگاه فرمود: "اسراف مکنید که خداوند اسرافکاران را دوست ندارد" آیا ملاحظه کرده اید که خداوند کسی را بر مالی امین می‎شمارد و او را آزاد می‎گذارد و او اسبی را به ده هزار درهم می‎خرد، با اینکه اسب بیست درهمی برای وی کافی است، کنیزی می‎خرد به هزار [دینار] با اینکه کنیز بیست دیناری برای او کافی است، آنگاه فرمود: اسراف نکنید که خدا اسرافکاران را دوست نمی دارد.اللهم صل علی محمد و آل محمد و احجبنی عن السرف و الازدیاد و قومنی بالبذل و الاقتصاد و علمنی حسن التقدیر، و اقبضنی بلطفک عن التبذیر. صحیفه سجادیه، دعاء 30/.

3- قرار دادن حقوق و مزایا بر اساس کار، نه بر اساس ساعت

سزاوار است که حقوق و مزایا در حد امکان بر اساس تلاش و کار و انجام درست آن باشد، نه بر اساس زمان و وقتی که برای آن گذاشته شده است، زیرا در صورت اول تلاش و کوشش و دقت متوجه کار می‎شود و کیفیت و مرغوبیت آن بالا می‎رود ولی در صورت دوم وقت کشی و اهمال کاری زیاد است. چنانکه بر کسی پوشیده نیست.

4- ایجاد امنیت سیاسی - اقتصادی

ضروریست در جامعه زمینه امنیت سیاسی - اقتصادی در زمینه های مختلف فراهم گردد، تا مردم با آرامش خاطر بتوانند در کارهای اقتصادی دراز مدت سرمایه گذاری کنند، و اندیشه های خلاق و سرمایه ها به سمت و سوی تولید جهت پیدا کند، و برنامه

ناوبری کتاب