صفحه ۲۲۳

5 - در بحار الانوار، از خصال، به سند خود، از داود رقی، از امام صادق (ع) آمده است که فرمود: میانه روی چیزی است که خداوند عزوجل آن را دوست می‎دارد و اسراف و زیاده روی را دشمن می‎دارد، حتی دور انداختن یک هسته، زیرا آن به کاری می‎آید، و حتی دور ریختن آبی که از نوشیدن افزون آمده است.اعراف 7-)31/.

6 - در وسایل از خصال، به سند خود، از جعفربن محمد، از پدرانش، از علی (ع) نقل روایت کرده است که آن حضرت به کارگزارانش نوشت: "نوک قلم هایتان را ریز کنید،و سطرها را به هم نزدیک بنویسید، حرفهای اضافی را کنار بگذارید، و تنها تعادل و رسایی معنی را در نظر بگیرید، و از ولخرجی و زیاده روی بپرهیزید، که اموال مسلمانان تحمل زیان را ندارد."مؤمن (40)43/. نویسندگان و کارگزاران باید در این کلام بیندشیند، کسانی که هیچگونه دقت و حساب و کتابی را در مصرف بیت المال و ضایع کردن وقت مردم و مسئولین مورد نظر قرار نمی دهند.

7 - باز در همان کتاب، از تفسیر عیاشی، از ابان بن تغلب، آمده است که گفت: امام صادق (ع) فرمود: "آیا ملاحظه می‎کنید که خداوند به کسی که مالی بخشیده بخاطر اکرام در حق او و تجلیل از او بوده، و به هر کس نبخشیده بخاطر بی اعتنایی به او بوده است ؟ هرگز! مال، مال خداوند است در نزد اشخاص به امانت می‎گذارد و به آنان اجازه می‎دهد که به اعتدال بخورند، به اعتدال بیاشامند، به اعتدال بپوشند، به اعتدال سوار

ناوبری کتاب