صفحه ۲۲۲

کنندگان مشکل می‎کند و موجب درد سر و تضییع وقت آنان می‎شود. در حکومت اسلامی هرچه ادارات ساده تر و مقررات آسانتر باشد رضایت مردم را بیشتر جلب می‎کند و علاقه مردم را به رجال مملکت ومراکز تصمیم گیری بیشتر می‎نماید. چرا که وقت مردم برای آنان ارزشمند است. پس مسئولین حکومت اسلامی بجاست از حکومت پیامبر اکرم (ص) و سادگی آن درس بگیرند و توجه داشته باشند که مردم در آن زمان تا چه اندازه آثار عدالت و آسایش را مشاهده می‎کردند.

2- پرهیز از اسراف و تبذیر

کسانی که اموال عمومی در اختیار آنهاست باید از اسراف و تبذیر بپرهیزند، زیرا در حرمت اسراف تفاوتی بین اموال شخصی و اموال عمومی که متعلق به جامعه است نیست، بلکه اموال عمومی از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا اینگونه اموال در دست مسئولین به عنوان ودیعه و امانت است و تجاوز در آن خیانت محسوب می‎گردد:

1 - خداوند متعال می‎فرماید: (و لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا)نساء(4)105/. - ای پیامبر - اموال را حیف و میل نکن، که حیف و میل کنندگان برادران شیاطینند، و شیطان بر پروردگار خویش ناسپاس است.

2 - و می‎فرماید: (وکلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین)مائده (5)48/.- بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید، که خدا اسرافکاران را دوست نمی دارد.

3 - و نیز می‎فرماید: (و ان المسرفین هم اصحاب النار)در فرض نصب بلاخره حاکم اسلامی یا معصوم است و یا حداقل، شخصی دین شناس و عادل، و چنین شخصی قهرا جز آنچه را به صلاح دین و مردم ببیند تصویب و تأیید و اجراء نمی کند، هرچند با عناوین اولیه احکام شرعی تطبیق نکند، و مصداق عناوین ثانوی باشد. و عناوین ثانوی احکام عرصه وسیعی دارد که شامل هر آنچه به مصلحت دین و مردم باشد، و یا دفع مفسده و ضرری از آن دو بکند خواهد شد، بنابراین مشمول "ما انزل الله" خواهد بود. بر این مبنا اشکال استاد مدظله قابل پاسخ است، منتهی الامر فرضیه نصب از اساس امری است غیر معقول.- اسرافکاران اصحاب آتشند.

4 - در صحیفه سجادیه آمده است: بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و از اسراف و زیاده روی بازم دار، و بر بخشش و میانه روی پایدارم دار، برقراری تعادل در دخل و خرج را به من بیاموز و دیده ام را از هزینه های بیهوده فرو دوز.اسراء (17)26/،27.

ناوبری کتاب