صفحه ۲۱۴

ولکن خداوند - عزوجل - در اموال اغنیا به جز زکات حقوقی را قرار داده و فرموده است: (والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم) و حق معلوم آن چیزی است که خود شخص در مال خود پرداخت آن را به خود لازم می‎شمرد، که واجب است به اندازه توان و وسعت مالی خویش آن را بپردازد... و از چیزهایی که خدای - عزوجل - غیر از زکات واجب فرموده این است که فرموده: (الذین یصلون ما امر الله به أن یوصل) "آنان که بدانچه خدا به پیوند با آن دستور فرموده می‎پیوندند".فی الخیل السائمة فی کل فرس دینار. سنن بیهقی ‏119/4، کتاب الزکاة، باب من رأی فی الخیل صدقه.

2 - در نور الثقلین، از تفسیر عیاشی، از حسین بن موسی، آمده است که گفت: اصحاب ما روایت کرده اند که از امام صادق (ع) از گفتار خداوند عزوجل که می‎فرماید: (الذین یصلون ما امرالله به أن یوصل) پرسیدند، فرمود: آن وجوهی است که در هر سال کم باشد یا زیاد برای امام می‎فرستند، آنگاه آن حضرت فرمود: این را جز برای تزکیه و پاکی شما نمی گویم."...فقال علی (ع) هو حسن ان لم یکن جزیة یؤخذون بهاراتبة . سنن بیهقی ‏118/4، کتاب الزکاة، باب لا صدقة فی الخیل.

3 - باز در نورالثقلین از مجمع البیان آورده است که: ولیدبن ابان، از امام رضا(ع) نقل روایت کرده است که گفت: به آن حضرت عرض کردم: آیا در اموال به جز زکات هست ؟ فرمود: بله، چیست آنچه خدای متعال می‎فرماید "والذین یصلون..."ر،ک . وسایل ‏3/6، ابواب ما تجب فیه الزکاة، باب 1.

ناوبری کتاب