صفحه ۲۱۰

"خداوند عزوجل در کنار نماز، زکات را در اموال واجب فرمود، و پیامبر خدا(ص) آن را در نه چیز قرار داد و جز آنها را مورد گذشت قرار داد و آن نه چیز، طلا، نقره، گاو، شتر، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش بود. و پیامبر خدا(ص) جز اینها را مورد گذشت قرار داد."زراره، عن ابی جعفر(ع) قال: بنی الاسلام علی خمسة اشیاء: علی الصلاة و الزکاة و الحج و الصوم و الولایة . قال زراره: فقلت: وای شئ من ذلک افضل ؟ قال: الولایة افضل لانها مفتاحهن و الوالی هو الدلیل علیهن. وسایل ‏7/1، ابواب مقدمات العبادات، باب 1 حدیث 2. در روایت ابوبکر حضرمی، از امام صادق (ع) است که فرمود: "پیامبر خدا(ص)، زکات را بر نه چیز قرار داد، گندم، جو، خرما، کشمش، طلا، نقره، شتر، گاو و گوسفند. و جز اینها را مورد گذشت قرار داد" یونس گوید: معنای این فرمایش که گوید: "زکات را در نه چیز قرار داد و جز آن را مورد گذشت قرار داد این مربوط به ابتدای نبوت آن حضرت است، همانگونه که نماز هم در آن وقت دو رکعت بود آنگاه پیامبر خدا(ص) بر آن هفت رکعت افزود؛ زکات نیز در آن زمان بر نه چیز بود آنگاه آن حضرت زکات را بر همه حبوبات قرار داد.سوره بقره (2)267/. و روایات دیگری که در این مورد رسیده است، و ما به تفصیل همراه با شرح آن در فصل زکات همین کتاب مورد پژوهش قرار دادیم.

گواه بر همین نظریه است آنچه از امیرالمؤمنین (ع) وارد شده که آن حضرت بر اسب نیز زکات قرار داد. و ظاهرا این قرار دادن آن حضرت به صورت وجوب بوده است: در صحیحه محمد بن مسلم و زراره است از آن دو بزرگوار [امام باقر و امام صادق (ع)] که فرمودند: "امیرالمؤمنین (ع) بر هر اسب بیابان چر در هر سال دو دینار قرار داد، و بر یابو یک دینار."سوره توبه (9)103/.

ناوبری کتاب