صفحه ۲۰۴

خلاصه کلام و نتیجه:

خلاصه کلام در مسأله اینکه: مقتضای اصلی اولی، همان سلطه مردم بر جانها و اموال خویش است، و نمی توان کسی را به کاری مجبور کرد، و اموال انسانها همانند خون آنها محترم است. مگر در مواردی که از ناحیه شرع مبین خلاف آن ثابت شده باشد، همانگونه که در تشریع انواع زکات و خمس و جزیه و مانند آن به اثبات رسیده است و حاکمان می‎توانند آنها را از مردم مطالبه کنند.

در روایتی از پیامبر خدا(ص) رسیده است: "زکات، هر گونه مالیاتی را نسخ کرد."نهایه ‏102/1. و از امام باقر(ع) است که فرمود: "خداوند متعال بنده اش را پس از نمازهای واجب، دیگر از نمازی و پس از زکات، دیگر از مالیاتی مورد بازخواست قرار نمی دهد."المصنف ‏114/11، کتاب الامراء، حدیث 10670. در وصیت پیامبر اکرم (ص) است به معاذبن جبل هنگامی که وی را به یمن فرستاد؛ و به وی فرمود: به آنان خبر ده که خداوند بر آنان صدقه را واجب فرموده که از ثروتمندانشان گرفته می‎شود و به نیازمندانشان داده می‎شود، پس اگر آنان تو را در این زمینه اطاعت کردند، مبادا اموالشان را مورد تعرض قرار دهی، و بر حذر باش از نفرین مظلوم که بین او و بین خدا حجابی نیست.صلوة تراویح نمازهای دورکعتی مستحبی است که اهل سنت در ماه رمضان به جماعت می‎خوانند و بعد از هر چهار رکعت کمی استراحت می‎کنند؛ و از همین جهت به آنها تراویح گفته شده،تراویح جمع ترویحه است که به معنی راحتی و استراحت است.و به نظر شیعه نمازهای مستحبی را جز در یکی دو مورد نمی توان به جماعت خواند.(مقرر)

ناوبری کتاب