صفحه ۱۷۵

جهت دوم:برخی از سخنان بزرگان در مورد روایات مالیات

اکنون برخی از سخنان بزرگان و روایات وارده درباره انواع مالیات را از نظر می‎گذرانیم:

1 - شیخ در کتاب جزیه خلاف (مسأله 15) می‎گوید: "هنگامی که حربی وارد دارالاسلام یا اهل ذمه وارد حجاز شدند بدون آنکه قراردادی وجود داشته باشد که از آنان چیزی دریافت شود، از آنان چیزی دریافت نمی شود، و این ظاهر مذهب شافعی است. و در میان اصحاب او کسی است که می‎گوید: اگر از اهل ذمه وارد حجاز شد - غیر از حرم - نصف عشر از وی گرفته می‎شود و اگر کافر حربی وارد دارالاسلام شد از وی یک عشر به عنوان مالیات دریافت می‎شود.

ابوحنیفه گوید: از آنان به همان اندازه گرفته می‎شود که آنان از مسلمانان هنگام ورود به کشورشان می‎گیرند. اگر ده یک (عشر) می‎گیرند، ده یک می‎گیریم و اگر نصف عشر می‎گیرند نصف عشر می‎گیریم و اگر چیزی نمی گیرند چیزی نمی گیریم.

دلیل ما اصالت برائت ذمه است و گرفتن چیزی از آنان نیاز به شرع یا شرط دارد [یا باید شارع چیزی مشخص کرده باشد یا در قالب یک قرارداد طرفین برای ورود به کشور یکدیگر چیزی را پذیرفته باشند و قراردادی به امضا رسانده باشند]و هیچ یک از آنها در این مورد وجود ندارد."عن معمربن یحیی قال: قلت لابی جعفر(ع): ان معی بضائع للناس و نحن نمربها علی هؤلاء العشار فیحلفونا علیها فنحلف لهم ؟ فقال: و ددت انی اقدر علی أن أجیز اموال المسلمین کلها و احلف علیها، کل ما خاف المؤمن علی نفسه فیه ضرورة فله فیه التقیه. وسایل ‏136/16، کتاب ایمان، باب 12، حدیث 16.

2 - و هم ایشان در کتاب جزیه مبسوط می‎نویسند: "کافر حربی بدون اجازه امام نمی تواند به دارالاسلام وارد شود. و می‎تواند برای مصلحتی، همانند رساندن پیام یا بستن قراداد آتش بس و مصالحه و مواردی

ناوبری کتاب