صفحه ۱۷۳

پیامبر خدا(ص) فرمود: "کسی که به حق مالیات مردم را دریافت می‎کند همانند پیکارگر در راه خداست"."ما بال عامل ابعثه فیقول: هذا لکم و هذا اهدی الی، افلا قعد فی بیت ابیه و بیت امه حتی ینظر ایهدی الیه ام لا؟ و الذی نفسی بیده لا یأخذ منها شیئا الاجاء به یوم القیامة یحمله علی رقبته: اما بعیر له رغاء او بقرة له خوار او شاة تیعر." ثم رفع یدیه حتی رؤی بیاض ابطیه، فقال: "الهم هل بلغت ؟". کتاب الخراج 82/. این روایت را حاکم در مستدرک، به سند خود از رافع، از آن حضرت (ص) روایت کرده و در آخر آن آمده است: "تا آنگاه که به خانه خود بر گردد" و گفته است این حدیث طبق شرط مسلم [یعنی نظریه رجالی او] صحیحه است.صحیح مسلم ‏1463/3، کتاب الاماره، باب تحریم الهدایا العامل، حدیث 1832.

روایات جواز سوگند دروغ برای فرار از مالیات

از سوی دیگر در روایات ما وارد شده که می‎توان برای فرار از مالیات به دروغ سوگند یاد کرد، که در اینجا برخی را یادآور می‎شویم:

1 - در صحیحه زراره آمده است که گفت: به امام باقر(ع) عرض کردم: گذر ما به مالیات چی ها می‎افتد که از ما می‎خواهند سوگند بخوریم تا اجازه رفتن به ما بدهند. و جز به این کار رضایت نمی دهند. حضرت فرمود: برای آنان سوگند بخورید و این حلال تر (یا شیرین تر خ.ل) از خرما و کشمش است.الاموال 633/.

2 - در روایت حلبی آمده است که: وی از امام باقر(ع) از مردی پرسید که برای مالیات چی سوگند یاد کرده است تا بدین وسیله مال خود را محفوظ نگهدارد؟ حضرت فرمود: مانعی ندارد.العامل علی الصدقة بالحق کالغازی فی سبیل الله. الخراج 81/.

3 - در روایت معمربن یحیی آمده است که گفت: به امام باقر(ع) عرض کردم: نزد من کالاهایی از مردم است و من بر سر راه به مأمورین مالیات بر می‎خورم و آنان مرا سوگند می‎دهند و من برای آنان سوگند می‎خورم [آیا کار درستی انجام می‎دهم ]؟ حضرت فرمود: "من دوست دارم تمام اموال مسلمانان را از پیش آنان عبور دهم و برای آنان سوگند بخورم، هر چیزی را که مؤمنی بر آن ضرورتی بیابد از موارد تقیه است.... حتی یرجع الی بیته. مستدرک حاکم ‏406/1، کتاب زکات.

4 - در روایت اسماعیل جعفی آمده است که گفت:

ناوبری کتاب