صفحه ۱۶۹

ساعتی از شب خانواده اش را بیدار می‎کرد و می‎گفت: ای خاندان داود، بپا خیزید و نماز بخوانید، زیرا این ساعتی است که خدا دعا را اجابت می‎کند، مگر از کسی که ساحر یا ده یک گیر باشد. پس کلاب ابن امیه کشتی اش را سوار شد و نزد زیاد آمد و از مقام خود استعفا کرد و او استعفایش را پذیرفت.قال رسول الله (ص): لا یدخل الجنة مدمن خمر... و لا عشار و لا قاطع رحم و لا قدری. بحارالانوار ‏343/72، کتاب العشره، باب 81، حدیث 32.

7 - و نیز در مسند احمد به سند خود از مالک بن عتاهیه از پیامبر(ص) نقل کرده که فرمود: "هرگاه ده یک بگیری را دیدید او را بکشید" آنگاه از قتیبه بن سعید نقل کرده که گفت: مراد از آن، کسی است که بنا حق از کسی زکات دریافت می‎کند.قدری همان مفوضه هستند در مقابل جبریون که معتقدند اراده خداوند و قضا و قدر در کارهای انسان نقشی ندارد. - م -

این روایت با تفسیر ذکر شده به نقل ابو عبید در الاموال نیز آمده است، و نیز با لفظ دیگری از آن حضرت (ص) روایت شده است بدین صورت: "کسی که با ده یک گیر برخورد کند گردنش را بزند."عن رسول الله (ص): علی العشار کل یوم و لیلة لعنة الله و الملائکة و الناس اجمعین، و من یلعن الله فلن تجدله نصیرا. بحارالانوار ‏369/73، کتاب آداب و سنن، باب 67، حدیث 30.

ابن اثیر در نهایه گوید: "در روایت است: "اگر با ده یک گیری برخورد کردید او را بکشید" یعنی اگر از اهل جاهلیت را دیدید که با پایداری بر کفر خود باج خواهی می‎کند او را بکشید، بخاطر کفر وی، یا بخاطر حلال شمردن آن در صورتی که مسلمان بود و ترک کردن چیزی را که خدا واجب فرموده و آن یک چهارم یک دهم است. و اما کسی که بر اساس آنچه خدا واجب کرده مالیات دریافت می‎کند، بسیار پسندیده و نیکوست. و بسیاری از صحابه برای پیامبر(ص) و خلفای پس از وی مالیات دریافت می‎کردند."سمعت رسول الله(ص) یقول: کان لداود نبی الله(ع) من اللیل ساعة یوقظ فیها اهله فیقول: یا آل داود، قوموا فصلوا، فان هذه ساعة یستجیب الله فیها الدعاء لساحر، او عشار. مسند احمد ‏22/4.

8 - در مسند نیز به سند خود از عقبة بن عامر جهنی آمده است که گفت: از

ناوبری کتاب