صفحه ۱۶۸

الهی (ع) شبی به آسمان نگریست و فرمود: این ساعتی است که در آن درخواستی رد نمی شود مگر درخواست خبرچین یا درخواست شاعر یا ده یک گیر یا پاسبان، یا نوازنده طنبور یا کوبنده طبل.یا نوف، ان داود - علیه السلام - قام فی مثل هذه الساعة من اللیل فقال: انها ساعة لایدعو فیها عبدالا استجیب له الاان یکون عشارا او عریفا او شرطیا او صاحب عرطبه - و هی الطنبور - او صاحب کوبة - و هی الطبل -. نهج البلاغه، فیض 1134/،عبده ‏174/3 لح 487/ - حکمت 104.

4 - باز در همان کتاب از خصال به سند خود آورده است که گفت: پیامبر خدا(ص) فرمود: "وارد بهشت نمی شود، شرابخوار... و نه ده یک گیر و نه قطع کننده رحم و نه قدری."ر،ک : مصادر نهج البلاغه ‏96/4 و 97. قال امیرالمؤمنین (ع): یا نوف، اقبل وصیتی: لا تکونن نقیبا و لا عریفا و لا عشارا و لا بریدا. بحار الانوار ‏343/72 (=چاپ ایران ‏343/75) کتاب عشره، باب 81، حدیث 33.

5 - باز در همان کتاب از ثواب الاعمال، در حدیثی از پیامبر خدا(ص) روایت کرده است که فرمود: "بر ده یک گیر در هر روز و شب لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم است، و کسی را که خدا لعنت کند دیگر یاوری نمی یابد."قال امیرالمؤمنین (ع): یا نوف، ایاک ان تکون عشارا او شاعرا او شرطیا او عریفا او صاحب عرطبه و هی الطنبور او صاحب کوبة و هی الطبل، فان نبی الله(ع) خرج ذات لیلة فنظر الی السماء فقال: انها الساعة التی لا یرد فیها دعوة الا دعوة عریف او دعوة شاعر او دعوة عاشر او شرطی او صاحب عرطبه او صاحب کوبة . بحارالانوار ‏342/72 (=چاپ ایران ‏342/75) کتاب العشرة، حدیث 30.

6 - در مسند احمد به سند خود از حسن آمده است که گفت: عثمان بن ابی العاص بر کلاب بن امیه گذشت و او در بصره بر جایگاه ده یک گیران نشسته بود، گفت: برای چی اینجا نشسته ای ؟ گفت: فلانی - یعنی زیاد - مرا به اینجا نشانده است. عثمان به وی گفت: آیا حدیثی را که از پیامبر خدا شنیده ام برایت نگویم ؟ گفت: بلی. عثمان گفت: از پیامبر خدا(ص) شنیدم که می‎فرمود: داود پیامبر(ع) در

ناوبری کتاب