صفحه ۱۵

سالهای اخیر تشخص بیشتری پیدا کرد که پرداختن بدان به عنوان متمم و مکمل مباحث ایشان ضروری به نظر می‎رسید.

در این مجلد مقاله ای زیر عنوان "مردم سالاری دینی از دیدگاه آیت الله منتظری" برای دستیابی بدین هدف آمده است که در این رابطه از محقق ارجمند حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد حسن موحدی ساوجی که زحمت تنظیم و تدوین آن را بر عهده داشته اند سپاسگزاری به عمل می‎آید.

3 - استاد بزرگوار در جلسات درس به مناسبتهای گوناگون مطالب و نکات ارزشمند و آموزنده ای را مطرح می‎کردند که در کتابها و نوشته هایشان نیامده و دانستن آن برای عموم به ویژه دانش پژوهان بسیار مفید و ارزشمند است. نگارنده به هنگام شرکت در جلسات درس تا آنجا که حضور داشتم و توفیق همراه می‎شد این مطالب را در گوشه دفتر به رشته تحریر می‎کشیدم که اینک با گردآوری و تنظیم آنها زیر عنوان "گفته ها و نکته ها" به خوانندگان عزیز تقدیم می‎گردد.

گفتنی است که بخشی از این مطالب به تناسب بحث در پانوشت های همین مجموعه مبانی فقهی با عنوان "از افاضات معظم له در جلسه...درس" آمده است که در اینجا از تکرار آن صرف نظر شده است.

4 - از آن جهت که مباحث این مجموعه برای طلاب سطح عالی حوزه علمیه قم - دانش پژوهان سطح خارج - تدریس و تدوین شده و برخی مباحث تخصصی در آن مورد گفتگو قرار گرفته و به طور طبیعی برخی واژه ها و اصطلاحاتی در آن آمده که نیاز به توضیح دارد، از این رو - همانگونه که در مقدمه جلد نخست وعده آن را دادیم - اکنون در پایان این مجموعه زیر عنوان "توضیح مصطلحات" بخشی را بدین موضوع اختصاص دادیم که امیدواریم مورد استفاده عموم به ویژه دانشجویان و دانش پژوهان جوان قرار گیرد.

5 - در پایان این مجلد فهارس کتاب آمده است، فهرست آیات، روایات و منابع و

ناوبری کتاب