صفحه ۱۰۸

مگر به تبع آثار مملوکه وقف نشده است.

و ابدی بودن وقف، علاوه بر اینکه دلیلی بر آن - جز اجماعی که ادعا شده - نیست، مشروط به بقای موضوع است.

در بحار به نقل از غیبت شیخ طوسی - قدس سره - درباره سیره صاحب الزمان (ع) آمده است: "و راههای بزرگ را توسعه می‎بخشد که به شصت متر می‎رسد و هر مسجدی را که بر سر راه آن است خراب می‎کندحاشیه مکاسب ‏242/1.". در این ارتباط می‎توان به وسایل نیز مراجعه نمود.نهایه 420/.

بله، اگر رقبه زمین را از امام بخرد آنگاه آن را وقف کند، حکم دیگری دارد، و تحقیق مسأله باید در جایگاه خود صورت گیرد.

سخن در این مسأله به درازا کشید، از خوانندگان عزیز پوزش می‎طلبم، والحمد الله رب العالمین.

ناوبری کتاب