صفحه ۹۹

شرح این آیه و مقدار دلالتی که بر موضوع دارد در ابتدای بحث از نظر خوانندگان گذشت.

5 - بیهقی به سند خود از ابوهریره روایت کرده که پیامبرخدا(ص) فرمود: "من مأمور شدم با مردم پیکار کنم تا بگویند: معبودی جز خدای یکتا نیست پس هر که "لااله الاالله" گفت از سوی من جان و مالش مگر در جایگاهی که مجازات حق اوست در امان است، و حساب وی با خداوند است".

این روایت را مسلم و نیز بخاری در صحیح خود آورده اند.سوره انفال (8) 39/.

6 - باز در همان کتاب به سند خود از ابوهریره آمده است که گفت: "پیامبرخدا(ص) فرمود: من مأمور شدم که با مردم پیکار کنم تا بگویند "لااله الاالله" و چون یکتایی خدا را بر زبان راندند، تصرف در خونها و اموالشان مگر در مواردی که تصرف در آن رواست بر من جایز نیست و حساب آنان با خداوند است".معنای توهم حظر و مانع بودن آن برای فهمیدن وجوب از امر، پیش از این گذشت. این روایت را مسلم نیز در صحیح خود آورده است.

7 - باز در همان کتاب به سند خود از ابن عصام از پدرش روایت نموده است که: "چون پیامبرخدا(ص) گروهی را برای پیکار می‎فرستاد می‎فرمود: اگر صدای اذانی شنیدید و یا مسجدی را در آن منطقه مشاهده کردید هیچ کس را نکشیدسوره توبه (9) / 29.".

از این گونه آیات و روایات استفاده می‎شود که کافر به اسلام فرا خوانده می‎شود اگر پذیرفت بر وی حکم اسلام جاری می‎شود و الا کشته می‎گردد، پس جزیه برخلاف قاعده است که جز در مواردی که دلیلی برای آن وجود داشته باشد اخذ نمی گردد، و

ناوبری کتاب