صفحه ۷۵

خداوند متعال فرستاد آنگاه فرمود: به خدا سوگند تا هنگامی که درخت خرمایی در یثرب دارم چشم طمع به درهمی از فئ شما ندارم."عن أبی عبدالله(ع) فی حدیث طویل یتعرض فیه للجهاد و أوصاف المجاهدین و فیه "وذلک أن جمیع مابین السماء و الارض لله عزوجل و لرسوله (ص) و لاتباعهم من المؤمنین من أهل هذه الصفة . فما کان من الدنیا فی أیدی المشرکین و الکفار و الظلمة والفجار من أهل الخلاف لرسول الله (ص) والمولی عن طاعتهما مما کان فی أیدیهم ظلموا فیه المؤمنین من أهل هذه الصفات و غلبوهم علی ما أفاء الله علی رسوله فهو حقهم أفاء الله علیهم ورده الیهم وانما کان معنی الفی کل ماصار الی المشرکین ثم رجع مماکان غلب علیه أوفیه فما رجع الی مکانه من قول أو فعل فقد فاء مثل قول الله عزوجل (للذین یؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحیم) أی رجعوا... فذلک الدلیل علی ان الفئ کل راجع الی مکان قد کان علیه اوفیه ویقال للشمس اذا زالت: قد فاءت الشمس حین یفئ الفئ عند رجوع الشمس الی زوالها وکذلک ما أفاء الله علی المؤمنین من الکفار فانما هی حقوق المؤمنین رجعت الیهم بعد ظلم الکفار ایاهم. (وسائل ‏25/11، ابواب جهاد عدو، باب 9، حدیث 1) .

16 - باز در همان کتاب در حدیثی از کتاب الغارات آمده است: "آنگاه زن عرب گفت ای امیرمؤمنان من زنی از عرب هستم و این زنی است از عجم؛ علی (ع) فرمود به خدا سوگند من برای بنی اسماعیل در این فئ برتری ای بر بنی اسحاق نمی یابم."عن ابی عبدالله(ع) عن آبائه (ع) قال: قال أمیرالمؤمنین (ع): "لایخرج المسلم فی الجهاد مع من لایؤمن علی الحکم و لاینفذ فی الفئ أمر الله عزوجل." (وسائل ‏34/11، ابواب جهاد عدو، باب 12، حدیث 8) .

17 - باز در همان کتاب به سند خود از زهری از علی بن الحسین (ع) آمده است که فرمود: "اسیر هنگامی که تسلیم شود خون او محفوظ است و فئ مسلمانان می‎گردد."عن النبی (ص) فئ حدیث طویل: "وان أبو أن یهاجروا و اختاروا دیارهم و ابوا ان یدخلوا فی دار الهجرة کانوا بمنزلة أعراب المؤمنین یجری علیهم ما یجری علی أعراب المؤمنین و لایجری لهم فی الفئ و لا فی القسمة شیئا الاان یهاجروا." (وسائل ‏44/11، ابواب جهاد عدو، باب 15، حدیث 3) .

18 - باز در همان کتاب به سند خود از امام صادق (ع) آمده است: "پیامبرخدا(ص) فئ را تقسیم کرد و قطعه زمینی به علی (ع) رسید."عن أبی عبدالله(ع) قال: "لما ولی علی (ع) صعد المنبر فحمدالله واثنی علیه ثم قال: اما انی والله ما ارزأکم من فیئکم هذا درهما ماقام لی عذق بیثرب." الحدیث.( وسائل ‏79/11، ابواب جهادعدو، باب 39، حدیث 1) .

19 - در سنن ابی داود به سند خود از رویفع بن ثابت انصاری آمده است که پیامبر(ص) فرمود: "هر که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، نباید مرکبی را از فئ مسلمانان سوار شود تا آنگاه که آن را ناتوان ساخت به بیت المال برگرداند؛ و هر که به خدا و روز قیامت باور دارد نباید از فئ مسلمانان لباسی را بپوشد تا آنگاه که کهنه اش کرد آن را بدان باز گرداند."فقالت: انی امراءة من العرب و هذه امراءة من العجم فقال علی (ع) "والله لاأجد لبنی اسماعیل فی هذا الفئ فضلا علی بنی اسحاق." (وسائل ‏81/11، ابواب جهاد عدو، باب 39، حدیث 4) .

ناوبری کتاب